Archive for Fusie-info

Projectakkoord nieuwe coalitie stuurt aan op einde fusie

Dinsdag 19 juni is het projectakkoord van de nieuwe coalitie (Groen Links, VVD, Gemeente Belangen en Behoorlijk Bestuur Bergen) in de Algemene Raadscommissie besproken. Een van de vier punten die in dit projectakkoord staat luidt; “De voetbalfusie zal niet op de beoogde locatie aan de binnenduinrand in Egmond gerealiseerd...

Fusielocatie Egmonderstraatweg door de gemeenteraad!

Schoorl - Donderdag 14 december 2017 - Een meerderheid van de gemeenteraad heeft GROEN licht gegeven. Het bestemmingsplan is gewijzigd en niets staat een voetbalfusie aan de Egmonderstraatweg nog in de weg. Gefeliciteerd Egmond. Voetbal is meer! Bijgaand het verslag uit NHD/Alkmaarsche Courant van vrijdag 15 december 2017....

Fusielocatie voetbal Egmonden op 20 december in raad

Bergen - 1 december 2016 - De gemeenteraad besluit op dinsdag 20 december over de fusielocatie voor de drie Egmondse voetbalclubs. Aanvankelijk stond het onderwerp gepland voor de raadsvergadering op 15 december maar vanwege de vele agendapunten is het verplaatst. De vergadering start om 19.30 uur en is in De...

Besluit Provincie fusielocatie drie Egmondse voetbalclubs

Dinsdag 19 januari heeft het college van Gedeputeerde Staten de prealabele vraag van de gemeente Bergen over de fusielocatie voor de drie voetbalclubs ten zuiden van de Egmonderstraatweg beantwoord. Eerdere verzoeken werden door de Provincie stellig afgewezen. Nu wordt er duidelijk een kans geboden om verder te gaan met...

Bidboek Egmondse voetbalclubs voor de provincie

HAARLEM/EGMOND Sportief bezoek op het Haarlemse provinciehuis op woensdag 14 oktober 2015. Zo'n dertig spelertjes uit de Egmonden kwamen de gedeputeerde vragen toch vooral in te stemmen met de nieuwe locatie voor hun fuserende voetbalclubs. Egmondia, Zeevogels en Sint Adelbert willen een nieuw complex bouwen op een bollenveld...