• Contributie huidige seizoen

  Beste leden van Zeevogels,

  Het zijn bijzondere tijden, ook voor de voetbalverenigingen. Ondanks dat er geen competitie wedstrijden worden gespeeld op het complex lopen veel van onze kosten wel gewoon door. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verzekeringen, huur, abonnementen en energie. Ook is bepaald onderhoud aan het complex noodzakelijk. Daar staat tegenover dat we onze inkomsten uit de kantine volledig missen. Gelukkig zijn er wat steunmaatregelen vanuit de overheid. Deze inkomsten dekken echter slechts een deel van onze vaste lasten. Kortom; geen gezonde situatie voor onze club.

  Met die reden hebben we - evenals omliggende verenigingen – dit seizoen het normale contributie bedrag aan onze leden gevraagd. Daarmee kunnen we hopelijk snel weer samen op volle kracht van start zodra het weer kan.

  Dank voor jullie steun en begrip hierin!

  Voor vragen over de contributie of voor het treffen van een betalingsregeling, kun je terecht bij de penningmeester van onze vereniging via penningmeester@zeevogels.nl.

  Sportieve groet,

  Het bestuur