• Beste voetbalvrienden en -vriendinnen,

  Egmond - dinsdag 29 september 2020 - Tot onze grote teleurstelling zijn strengere maatregelen nodig om corona te beteugelen. Dat raakt ook het voetbal. Niemand wordt hier blij van, maar natuurlijk gaan we bij Zeevogels allemaal wel ons uiterste best doen om ons eraan te houden.

  De nieuwe situatie roept ook vragen op. Wat betekent het precies voor ons? Gelukkig mogen we wel nog voetballen maar ... wat mag er wel en wat niet? Hoe organiseren we dat deze keer? In het onderstaande protocol proberen we dit zo goed mogelijk te beschrijven.

  Bestuur en jeugdcommissie v.v. Zeevogels

 • BELANGRIJKE INFORMATIE SEIZOEN 2020-2021 M.B.T. COVID-19 VOETBALVERENIGING ZEEVOGELS – tijdelijk protocol okt 20

   

  Vanwege de nieuwe landelijke maatregelen rondom COVID-19 met betrekking tot sportactiviteiten hebben wij het protocol tijdelijk aan moeten passen en gelden onderstaande regels tot nader order.

   

  Ondanks alle beperkingen zijn we natuurlijk wel enorm blij dat er nog steeds een balletje getrapt kan worden.. De afspraken die we met elkaar maken, zijn genomen om op een veilige en verantwoorde manier met elkaar te sporten en gebruik te maken van de accommodatie.

   

  Wij vragen iedereen met klem om deze afspraken na te leven en te respecteren !

   

  Ingang complex

  Bij de ingang van het complex staat desinfectie middel en wordt een ieder gewezen op de algemene richtlijnen rondom COVID-19.

   

  Nieuwe regels:

  Toeschouwers en ouders zijn niet toegestaan tijdens de trainingen en wedstrijden !

  Ook sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.

   

  Bij UIT wedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

   

  Bij kinderen die sporten op het eigen sportcomplex vallen de chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwers gezien en mogen dus niet blijven kijken.

   

  Ook is het niet toegestaan om na de training en de wedstrijden in de kleedkamers te blijven zitten om daar nog consumpties te nuttigen.

   

  Gebruik kantine

  De kantine is gesloten.

   

  Kleedkamers

  Het gebruik van kleedkamers voor trainingen en wedstrijden is helaas, als gevolg van de gezondheidseisen, slechts beperkt mogelijk.

   

  Gebruik kleedkamers bij trainingen

  Desinfecteer je handen bij de ingang van het complex, voor en na het trainen.

  Voor trainingen geldt dat alleen voor de senioren elftallen kleedkamers beschikbaar zijn. Elk team moet 2 kleedkamers gebruiken. Hou in de kleedkamer 1,5 meter afstand. Douche kort en sta met max. 2 spelers tegelijk onder de douche. Kleed je snel om en vertrek daarna gelijk.

  De jeugd teams kleden zich thuis om, komen naar Zeevogels om te trainen en gaan daarna rechtstreeks weer naar huis om thuis te douchen.

   

  Gebruik kleedkamers bij wedstrijden

  Desinfecteer je handen bij de ingang van het complex. 

  Voor de seniorenwedstrijden op zondag hebben we de wedstrijden in 2 blokken verdeeld, om 10 uur en om 14 uur om zo te zorgen dat voor elk team kleedruimte beschikbaar is. Elk team dient 2 kleedkamers te gebruiken (indeling op voetbal.nl en staat aangegeven bij aankomst op het complex). Houd in de kleedkamers 1,5 meter afstand. Douche kort en sta met max. 2 spelers tegelijk onder de douche. Kleed je zo snel mogelijk aan, en verlaat dan de kleedruimte. 

   

  Voor de jeugdwedstrijden op zaterdag geldt :

  Voor de jeugd t/m O9:  Kom in je tenue naar Zeevogels en ga thuis douchen. Als de mogelijkheid er is zal er soms wel een kleedkamer beschikbaar zijn om spullen neer te leggen, maar misschien niet altijd.

  Jeugd O10 t/m O12: We zullen zoveel mogelijk proberen om hiervoor een kleedkamer beschikbaar te stellen. Douchen mag, maar geen ouders in de kleedkamer en de leiders moeten er op toe zien dat alles netjes wordt achtergelaten en dat de kleedkamer weer binnen een redelijke tijd beschikbaar is voor een volgend team.

  De jeugd van O13 t/m O17 kunnen in 1 kleedkamer per elftal, met de elftalleider op 1,5 meter afstand.  

  De jeugd van O19 moet wel plaatsnemen in 2 kleedkamers. Houd in de kleedkamers 1,5 meter afstand. Douche kort en sta met max. 2 spelers tegelijk onder de douche. Kleed je zo snel mogelijk aan, en verlaat dan de kleedruimte. 

  Het wel of niet beschikbaar zijn van een kleedkamer voor het team wordt van te voren aan gegeven en / of is te vinden op voetbal.nl.

   

  Er is een looprichting aangegeven in de kleedkamer gang. De gebruikelijke zij-ingang is nog steeds de ingang, maar de uitgang is aan het einde van de gang. Houdt hiervoor de aangegeven looprichting aan.

   

  De wedstrijdsecretarissen van de jeugd en senioren van Zeevogels zullen de tegenstanders van deze maatregelen op de hoogte brengen.

   

  Spelers

  -          Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht;

  -          Schud geen handen;

  -          Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in het kleedkamergebouw.

  -          Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals na het scoren van een doelpunt, het vieren van een overwinning of tijdens een wissel;

  -          Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan, ook bij uitwedstrijden;

  -          Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, zoals van trainers, leiders en bestuursleden.

   

  Trainers, leiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers (m/v)

  -          Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;

  -          Schud geen handen;

  -          Trainers/leiders hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar.

  -          Trainers/leiders moeten wel 1,5 meter afstand houden tot spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor een veilige beoefening/begeleiding van de sport;

  -          Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/leiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook met het publiek.

  -          Na afloop van training en/of wedstrijd dient de trainer zorg te dragen voor het desinfecteren van de ballen.

  -           

  Veiligheids- en hygiëneregels

  -          Voor iedereen geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

  -          Schud geen handen;

  -          Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

  -          was vaak je handen met water en zeep, zeker ook voor en na het bezoek aan een voetbalvereniging;

  -          houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte;

  -          kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit of het afgesproken tijdstip aan op de voetbalvereniging en ga direct daarna naar huis.

  Ontvangstruimte (bestuurskamer): 

  De bestuurskamer zal ‘zo goed als‘ gesloten blijven en uitsluitend beschikbaar zijn voor strikt noodzakelijke activiteiten (bijv. ontvangst van scheidsrechters).  

  Ook zijn de kluisjes in het wedstrijdsecretariaat gewoon te gebruiken.

   

  Bovenstaande afspraken en maatregelen zijn opgenomen in uitgebreidere protocollen (https://www.knvb.nl/themas/coronavirus). Deze protocollen moeten ertoe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het voetbalspelletje. We kunnen dit virus alleen samen verslaan.

  Naar gelang de ontwikkelingen rondom COVID en landelijke maatregelen gaan we kijken wat we gedurende het seizoen kunnen aanpassen.

   

  Vragen

  Heeft u nog vragen of tips mail dan naar bestuur@zeevogels.nl of neem contact op met de

  (wedstrijd) secretaris Erik-Jan Stam.  06-57373384.

  Voor de jeugd: voor vragen kun je mailen naar jeugdbestuur@zeevogels.nl

   

  Denk om elkaar en heel veel plezier op Sportpark Hogedijk  !

   

  Namens het bestuur V.V. Zeevogels