• Kiezen voor een (fusie)locatie

  De fusie van de drie Egmondse voetbalverenigingen is in volle gang. Voor januari 2023 staan bezoeken van de fusiecommissie aan de notaris en de behandelend wethouder van de gemeente Bergen gepland.

  Het is de bedoeling dat de nieuwe voetbalclub zo snel als mogelijk, wellicht al in de loop van de maand januari 2023, wordt opgericht. Hiermee zal de huidige fusiecommissie overgaan in het fusiebestuur van de nieuwe fusievereniging. De huidige fusiecommissie en het toekomstige fusiebestuur bestaat uit 6 mensen, 2 van iedere vereniging. Hangende het vervolg van het fusietraject zullen de leden nog enige tijd bij de – nu nog – bestaande clubs blijven maar wel waar gewenst samen voetballen, zoals nu ook bij de jeugd al integraal het geval is. Zodra de fusielocatie door de gemeente zal zijn vastgesteld en de plannen ook financieel en anderszins rond zijn, kunnen de leden en activa & passiva van de drie verenigingen worden overgeheveld naar de nieuwe club V.v. Egmond, waarna de fusie zal zijn afgerond.

  In de tussentijd werken de bij de fusie betrokken fusiecommissie en 40 leden binnen negen gespecialiseerde werkgroepen keihard door om het proces succesvol en op de kortst mogelijk termijn afgerond te krijgen.

  Een belangrijke volgende stap is het door de gemeente aanwijzen van een definitieve fusielocatie. De plannen/bidbooks van Sint Adelbert, Egmondia en Zeevogels zijn al bij de gemeente aangeleverd.

  Het is van belang te benadrukken dat geen sprake is van een keuze voor één van de drie bestaande clubs. Er wordt gekozen voor een locatie, waar de nieuwe voetbalclub, die van iedereen zal zijn, zich zal vestigen en waar een nieuw complex zal herrijzen.

  Hoewel Zeevogels en Adelbert ervoor hebben gekozen geen specifieke publiciteit te zoeken voor de plannen voor de locatie waar deze clubs momenteel nog spelen, hebben ook deze clubs hun uiterste best gedaan een fraai en uitgewerkt plan aan de gemeente aan te bieden. Bij V.V. Zeevogels en S.V. Sint Adelbert is ook de overtuiging dat dit is gelukt. Zij willen de keuze echter verder graag in onafhankelijkheid aan de gemeente laten.

  Het is duidelijk dat het bepalen van de locatie het laatste lijntje is naar de verenigingen die er binnen afzienbare tijd niet meer zullen zijn, omdat ze dan alle drie opgaan in de nieuwe, grote en toekomst bestendige Egmondse voetbalvereniging. Zo beschouwd hebben we begrip voor het bepleiten van een bestaande locatie.

  Tegelijkertijd is het van groot belang onverstoorbaar door te werken aan de Egmondse voetbaltoekomst. Zodra de keuze voor een locatie zal zijn gemaakt, kunnen de banden met de nu nog bestaande verenigingen worden losgelaten en kan volledig in het belang van de gezamenlijke nieuwe Egmondse voetbalclub verder worden gedacht en gehandeld.

  Voor 2023 spreken we dan ook de hoop uit dat de door de gemeente te maken keuze voor een definitieve fusielocatie zo snel als mogelijk zal worden gemaakt.

  Uiteraard graag beschikbaar voor nadere toelichting en onderbouwing.

  Werkgroep communicatie fusie Sint Adelbert, Egmondia en Zeevogels.