• WETHOUDER VALKERING: “OPLOSSING IN ZICHT VOOR FUSIELOCATIE VOETBALCLUBS EGMOND”

   

  Na negen maanden radiostilte is er nieuws over de fusielocatie voor de voetbalclubs in de Egmonden. Diverse onderzoeken en complexe berekeningen laten zien dat de problemen waarop het vorige bestemmingsplan werd afgekeurd, allemaal opgelost kunnen worden. Wethouder Valkering is optimistisch dat een nieuw bestemmingsplan over twee maanden kan worden aangeboden aan de gemeenteraad. Dat plan moet een steviger basis hebben dan het vorige.

  In september 2019 werd het bestemmingsplan vernietigd voor een nieuwe locatie aan de Tijdverdrijfslaan voor de drie Egmondse voetbalclubs. De stikstofuitstoot van de bouw van het voetbalcomplex was een van de problemen. Bovendien was te weinig onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en naar het gebruik van het parkeerterrein als transferium. Daaraan is de afgelopen maanden gewerkt.

  Volgens Valkering vergden de onderzoeken geen maanden tijd, maar komen de specialisten die dit werk kunnen doen nu om in het werk. Het is daarom een tijdje stil geweest rond dit project. Een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s voor de spuitzone bij Zeevogels is afgerond. Spuitzones zijn van belang om bestrijdingsmiddelen op bollengrond op veilige afstand van mensen te houden. Het terrein van Zeevogels moet na de verhuizing omgezet worden naar bollengrond. Dat geldt ook voor één hectare bij Adelbert, de overige 3,5 hectares zijn daar nu ingetekend als weidegrond.

  Valkering betwijfelt overigens of er belangstelling zal zijn vanuit de bollensector voor de hectare bij s.v. Sint Adelbert. Bronnen uit de sector bevestigen dat. De kavel bij het Luilaantje is te klein voor bollenteelt en ligt te dicht op de bebouwing van Egmond-Binnen. Valkering kondigt al aan dat de gemeente andere bestemmingen als optie ziet als agrariërs zich niet melden. De grond is echter niet van de gemeente, maar van de provincie Noord-Holland. De zeggenschap van de gemeente is daarom beperkt.

  Mart Brouwer de Koning, voorzitter van de landbouworganisatie LTO Noord afdeling Kennemerland, is benieuwd met welke oplossingen de gemeente Bergen komt voor de problemen die ontstonden na de uitspraak van de Raad van State. De LTO is nog steeds tegenstander van het fusiecomplex aan de Tijdverdrijfslaan, waar nu nog geboerd wordt. Hij verwacht dat de LTO opnieuw tot aan de Raad van State tegen een nieuw bestemmingsplan zal procederen.