• Er wordt weer getraind door de jeugd bij Zeevogels. Het C-veld en de trainingshoek zijn beschikbaar. Belangrijk is dat iedereen zich aan de onderstaande richtlijnen houdt. Naast de traingen, volgens het schema dat elders op deze site staat, is het NIET toegestaan om buiten deze tijden/trainingen het complex te betreden.

   

  Richtlijnen trainingen Zeevogels jeugd

  Dinsdag 21 april 2020 is er door de regering bekend gemaakt dat de jeugd weer buiten mag sporten. Dit gaat wel gepaard onder een aantal strikte voorwaarden. Hieronder zullen de richtlijnen die vanuit overheidswegen worden uiteengezet. Daarnaast zijn hieronder ook de regels die Zeevogels opstelt te lezen, om de richtlijnen van de overheid te kunnen handhaven:

  Kinderen tot en met 12 jaar mogen gewoon met elkaar sporten, een voorwaarde is hier wel bij dat de trainer de 1,5 meter norm hanteert.

  Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen ook trainen alleen zij moeten zich net zoals de trainers aan de 1.5 meter norm houden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er geen partijtjes gespeeld kunnen worden. De trainers moeten voor deze leeftijdscategorie daarom trainingsvormen uitwerken waarin de 1.5 meter norm gehandhaafd blijft.

  De kinderen die komen trainen mogen geen gebruik maken van de kleedkamers of sanitaire voorzieningen. Kinderen moeten dus thuis douchen of gebruik maken van het toilet.

  Buiten aan de muur (rechts naast de entreedeur naar de kleedkamers toe) zit een kraan, hierbij komt zeep en een desinfecterend middel te staan. Trainers en kinderen moeten hier voor de training hun handen wassen.

  Materialen dienen zoveel mogelijk schoon gehouden te worden.

  Ouders die hun kinderen brengen mogen niet mee het complex op. De trainer staat bij de ingang van het complex en vangt daar de kinderen op. Ouders die met de auto komen, worden geacht in de auto te blijven zitten.

  De trainingen starten om het kwartier, zodat de drukte bij de ingang beperkt blijft. Trainingen mogen onder geen beding uitlopen.

  Kinderen die op de fiets komen worden geacht hun fiets te zetten in het fietsenrek en mogen pas het complex op, als de trainer ze ophaalt.

  De doelen worden dagelijks na de laatste training aan de kant gezet, zodat het C-veld onderhouden kan worden. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van het C-veld tussen de twee zestien meter gebieden in. Tevens is het trainingshoekje beschikbaar (naast het C-veld)

  Wordt er wel gebruik gemaakt van een ander veld, dan is de consequentie dat het team of persoon die dit doet uitgesloten wordt van de trainingen.

  Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om de trainingsperiode te verlengen tot juni/juli. Hier ook mee rekening houdend dat veel kinderen niet naar school gaan.

  Hieronder staan ook nog de richtlijnen vanuit het RIVM over wanneer een kind niet mag sporten:

  Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts

  Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten

  Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.