• 'Stille' periode op ons complex

  Aan het einde van dit seizoen treedt de bekende “stille periode” weer in. Dat betekent, dat er geen gebruik meer gemaakt mag worden van het complex, in verband met het onderhoud aan de velden. Tijdens de stille periode worden alle velden opnieuw ingezaaid en er mag dus absoluut niet op de velden worden gespeeld en getraind.
  Voor alle duidelijkheid komen er ook borden te hangen met daarop: “verboden te betreden i.v.m. onderhoud”. Wij gaan er vanuit, dat iedereen zich houdt aan de regels.

  Alle geplande oefenwedstrijden moeten gemeld worden bij de wedstrijdsecretaris, Erik-Jan Stam (06 - 57373384). Hij kijkt of er ruimte is en neemt contact op met de nieuwe kantinebeheerder, Ruben van Romunde i.v.m. de kantinebezetting (06 - 12153319   rvanromunde@gmail.com).

  D-veld (=trainingsveld): Gaat er geheel uit met ingang van maandag 17 mei. Vanaf donderdag 5 augustus weer beschikbaar voor trainingen.

  A, B en C- veld en trainingshoek: Hier kan met ingang van 17 mei ook op worden getraind.

  Veld B: Vanaf vrijdag 18 juni in onderhoud, gereed  woensdag 18 augustus

  Veld A en C: Vanaf maandag 28 juni in onderhoud, gereed woensdag 25 augustus

  Stille periode voor het gehele complex: Met ingang van maandag 28 juni.

   ************************************

  Nog even de belangrijkste data op een rij:

  Maandag 17 mei:                           D-veld eruit voor onderhoud, donderdag 5 augustus weer beschikbaar

  KNVB jeugd Regiocup speeldagen, planning door Maaike van Castricum, wedstrijdsecretaris Jeugd

  Zaterdag 5, 12, 19 & 26  juni op A & C veld

  Vrijdag 18 juni:                            B veld eruit voor onderhoud.

  Maandag 28 juni:                         A &C  veld eruit voor onderhoud.

  Donderdag 5 augustus:              D-veld weer geheel beschikbaar.

  Woensdag 18 augustus               B veld weer geheel beschikbaar.

  Woensdag 25 augustus:              Einde stille periode gehele complexA,B,C veld en trainingshoek weer beschikbaar.

  Donderdag 26 augustus:             Jan Ligthart toernooi voor Zeevogels 1 om 19.00 uur  

  Zaterdag 28 augustus:                Jan Ligthart toernooi voor Zeevogels 1 om 16.00 uur

  Zat. 4 en zon. 5 sept.                   Eerste bekerwedstrijden Senioren en Jeugd.

  Zat. 11 en zon. 12 sept:               Tweede ronde bekerwedstrijden.

  Zat. 18 en zon. 19 sept:               Derde ronde bekerwedstrijden.

  Zat. 25 en zon.26 sept:                Aanvang competitie voor alle senioren en jeugd.                        

  Genoemde data zijn allen uiteraard onder voorbehoud van de komende Corona ontwikkelingen en weers- en veldomstandigheden.

  Namens het bestuur,

  Geert van Wielink.

  Arnold Boon. (bestuurslid algemene zaken)