• Streep door fusiecomplex aan de Egmonderstraatweg

  Een eerste reactie van de clubs op donderdag 25 augustus:

  Beste leden, sponsoren, vrijwilligers en andere aanhangers van st. Adelbert, Egmondia en Zeevogels,

  Zoals u wellicht in de media heeft vernomen heeft de Raad van State op woensdag 24 augustus jl. besloten het bestemmingsplan voor het nieuwe complex te vernietigen. Dit is natuurlijk een enorme teleurstelling voor ons omdat het fusielocatie proces al meer dan tien jaar loopt.

  Wij zullen als gezamenlijke besturen onderling en met de gemeente Bergen gaan overleggen wat de mogelijkheden zijn en natuurlijk onze leden raadplegen. Het zal de benodigde tijd in beslag gaan nemen om tot nieuwe voorstellen te komen.

  Duidelijk is dat de fusieteams in de jeugd tot onder 19 zeer goed functioneren en de trainers, coaches, jeugdleden en ouders hier zeer enthousiast over zijn. Hier gaan we dan ook dit voetbalseizoen mee door op de wijze zoals is ingezet.

  Het doel is én blijft om gezamenlijk naar de beste, door de leden gedragen, fusie voor de voetbalverenigingen in de Egmonden te werken binnen de gewijzigde omstandigheden.

  Wij hopen op u steun en blijven ons inzetten voor de fusie.

  De besturen van st. Adelbert, Egmondia en Zeevogels

  __________________________________________________________________________________________________________

   

  Bron onderstaande tekst: Flessenpost uit Egmond

  De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over de Egmondse fusielocatie liegt er niet om: een aantal beroepen is gegrond verklaard en het bestemmingsplan is nu definitief van de baan.

  Niet alle beroepen zijn erkend. Maar een aantal beroepen vond wel gehoor bij de Afdeling en dat heeft tot gevolg dat het Bestemmingsplan nu definitief is vernietigd op basis van een aantal artikelen in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), de Wet Natuurbescherming (Wnb) en in het kader van de Provinciaal Ruimtelijke Verordening (PRV). Die laatste heeft betrekking op het feit dat er geen ontheffing was gevraagd of verleend door de Provincie voor het aanleggen van een dergelijk complex in een zogenaamd bollenconcentratiegebied.

  De Afdeling had met name veel moeite met betrekking tot de (hoeveelheid) compensatiegronden voor bollenteelt en de effecten op mens en milieu van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de nabijheid van bestaande en nieuwe sportcomplexen. Ook aan de onderbouwing van de gebruikte bemestingscijfers mankeerde wel een en ander, vond de Afdeling.

  Mede door deze genoemde conclusies vond de Afdeling dat onvoldoende is aangetoond wat nu precies het effect van het bestemmingsplan is op het nabij het beoogde complex gelegen Natura 2000 gebied. ‘Er zijn onvoldoende garanties dat die effecten nihil zijn’, aldus de Afdeling.

  De effecten van het (mogelijk) gebruik van het parkeerterrein op de fusielocatie als transferium op zomerse dagen zijn volgens de Afdeling ook niet goed onderbouwd: ‘Het is ons onvoldoende duidelijk dat de belangen van omwonenden goed zijn afgewogen tegen het belang van het parkeerterrein als transferium. Het maximaal aantal dagen (12 staat in het plan vermeld) van het gebruik als transferium alsmede het gebruik ervan alleen buiten het voetbalseizoen is niet geborgd in het plan.’

  Kort samengevat: ‘Het bestemmingsplan zoals het er lag is vernietigd. Een eventueel nieuw bestemmingsplan over een fusielocatie moet opnieuw in procedure worden gebracht’, aldus de persvoorlichter van de Raad van State.

  Onderstaand het persbericht van de gemeente