• Uitnodiging bijzondere algemene ledenvergadering maandag 15 april 2024

  Beste Zeevogels leden,

  Hierbij nodigen wij jullie uit voor een tweede extra en bijzondere Algemene Ledenvergadering van onze voetbalvereniging, te houden op maandag 15 april 2024, aanvang 19.30 uur, in de kantine van de club.

  Het hoofdonderwerp op de agenda is ook dit keer de opheffing van onze voetbalvereniging.

  Eerder berichtten we al dat, om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen tijdens de eerste vergadering, drie kwart van de leden aanwezig diende te zijn. Zoals verwacht is aan dit vereiste op 25 maart niet voldaan.

  Zoals ook bij de vorige oproep kenbaar gemaakt kan bij de tweede vergadering met een 2/3e meerderheid een rechtsgeldig besluit worden genomen, ongeacht het dan aanwezige aantal leden.

  Dit betekent dat tijdens de vergadering van 15 april sowieso een rechtsgeldig en definitief besluit zal worden genomen.

  Naast de opheffing van de vereniging zal ook dit keer een aantal verwante zaken op de agenda staan:

  • Machtiging van de voorzitters van de drie verdwijnende verenigingen om deze verenigingen in het kader van het verlijden van de notariële akte van overname bij Overwegend Notariaat te Egmond aan den Hoef te vertegenwoordigen.
  • Toelichting overdracht lidmaatschapsrechten van de verdwijnende verenigingen naar VV Egmond.

  Tot slot het volgende. De stemming van 15 april gaat niet over de fusie zelf en het overgaan van de leden en alle activa & passiva van onze voetbalclub naar VV Egmond. Het besluit hiertoe is al veel eerder, te weten met de stemming van 10 oktober 2022, genomen.

  Het gaat op 15 april louter nog om het formele besluit om de lege vereniging die na de realisering van de fusie achterblijft, op te heffen.

  Belangrijk:
  Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.
  De stemmen van leden tot 16 jaar tellen voor één stem, de stemmen van leden van 16 jaar en ouder tellen voor twee stemmen.
  Ieder lid kan maximaal één ander lid machtigen om voor hem/haar te stemmen.
  Zie hieronder het machtingsformulier, welke door de gevolmachtigde ingevuld meegenomen dient te worden naar de vergadering. De gevolmachtigde dient dus zelf ook aanwezig te zijn op de vergadering.

  Wij vertrouwen erop jullie naar behoren te hebben geïnformeerd.

  Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.

  Met vriendelijke groeten,
  Bestuur vv Zeevogels

  bestuur@zeevogels.nl