• Uitnodiging bijzondere algemene ledenvergadering maandag 25 maart 2024

  Beste Zeevogels leden,

  Hierbij nodigen wij jullie uit voor een extra en bijzondere Algemene Ledenvergadering van onze voetbalvereniging, te houden op maandag 25 maart 2024, aanvang 19.30 uur, in de kantine van de club.

  Het hoofdonderwerp op de agenda: de opheffing van onze voetbalvereniging. Zoals eerder toegelicht en ook bij een ieder bekend vindt deze opheffing plaats in het kader van de al enige tijd lopende fusie en samensmelting van de drie Egmondse voetbalverenigingen naar onze gezamenlijk nieuwe vereniging, VV Egmond.

  Wij wijzen jullie in dit verband op het volgende. Om tot een rechtsgeldig besluit tot opheffing te komen dient 3/4e van onze leden ter vergadering aanwezig te zijn. Het besluit tot opheffing dient vervolgens door een 2/3e meerderheid van de stemmen te worden gedragen.

  Voor het geval we niet aan de voorwaarde van aanwezigheid van 3/4e van de leden zullen voldoen, zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Omdat wij er rekening mee houden dat dit nodig zal zijn, hebben we hiervoor vast een datum gereserveerd, te weten maandag 15 april 2024, aanvang 19.30 uur, wederom te houden in de kantine van de club. Bij de tweede vergadering kan met een 2/3e meerderheid een rechtsgeldig besluit worden genomen, ongeacht het dan aanwezige aantal leden.

  Als deze tweede vergadering daadwerkelijk dient te worden uitgeschreven zal, conform de statutaire voorschriften, formeel een nieuwe oproep worden gedaan en een dito uitnodiging worden verstuurd.

  Naast de opheffing van de vereniging zullen een aantal verwante zaken op de agenda staan:

  • Machtiging van de voorzitters van de drie verdwijnende verenigingen om deze verenigingen in het kader van het verlijden van de notariële akte van overname bij Overwegend Notariaat te Egmond aan den Hoef te vertegenwoordigen.
  • Toelichting overdracht lidmaatschapsrechten van de verdwijnende verenigingen naar VV Egmond.

  Belangrijk:
  Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.
  De stemmen van leden tot zestien jaar tellen voor één stem, de stemmen van leden van 16 jaar en ouder tellen voor twee stemmen.
  Ieder lid kan maximaal één ander lid machtigen om voor hem/haar te stemmen.
  Zie hieronder het machtingsformulier, welke door de gemachtigde ingevuld meegenomen dient te worden naar de vergadering.

  Wij vertrouwen erop jullie naar behoren te hebben geïnformeerd.

  Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.

  Met vriendelijke groeten,
  Bestuur vv Zeevogels

  bestuur@zeevogels.nl