• VAN DE VOORZITTER:

  Beste leden, vrijwilligers, supporters, donateurs en sponsoren van Zeevogels,

  Wie had in januari 2020 kunnen bedenken dat het jaar zo zou verlopen… Het is een bizar en raar jaar en voorlopig lijkt dit ook nog even zo te blijven. De situatie waarin we nu zitten raakt ons natuurlijk allemaal; zowel in de privé situaties van een ieder maar ook voor ons als club. Het sociale gevoel wat een voetbalvereniging normaliter met zich meebrengt is grotendeels weg gevallen.

  Gelukkig mocht en mag de jeugd nog trainen en wat onderlinge wedstrijden spelen op eigen complex. Voor de senioren is dit er helaas afgelopen seizoen niet veel van gekomen.

  In de zomerperiode, wanneer er normaal gesproken geen voetbal activiteiten meer zijn, mochten we gelukkig weer wat doen. Zo is er langer doorgetraind en konden we toch het Jan Ligthart toernooi organiseren, alles in navolging van de Corona maatregelen. Geen kantine open, alles op anderhalve meter afstand. Zeker niet ideaal, maar er kon tenminste gevoetbald worden. Er werd hierin ook een grote creativiteit van de trainers, leiders en organisatoren gevraagd.

  De start van de competitie begon hoopvol. Weliswaar zonder kantine en alles volgens de maatregelen maar ook dat was na een paar weken weer over. Nu zitten we al weer enige tijd in de huidige situatie.

  Naast dat er niet gevoetbald kan worden, dit jaar ook geen activiteiten zoals het Hemelvaart toernooi, Dinnerclub, medewerkers bijeenkomst, kerst-klaverjas drive, nieuwjaarsfeest en ook geen Hoeftoernooi. Dat laatste is voor de jongste jeugdleden natuurlijk een grote domper. Vooral voor de kinderen voor wie dit eigenlijk de laatste keer zou zijn geweest is dit erg zuur. De jeugdcommissie is wel bezig met een alternatief, wanneer dit weer mogelijk is.

  Ook voor ons als club heeft de hele Corona periode natuurlijk gevolgen. Naast het organisatorische stuk wat er komt kijken bij de uitvoering van alle Corona maatregelen, merken we dit ook op het financiële vlak.

  Veel van onze kosten lopen gewoon door, maar we missen natuurlijk volledig de kantine inkomsten.

  Dit is voor een vereniging natuurlijk niet goed voor de financiële positie, dus we hopen maar dat we medio het eerste kwartaal van 2021 weer wat mogen gaan doen, en zo ook weer wat inkomsten kunnen genereren.

  Tot slot, maar niet minder belangrijk, willen wij hierbij iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar weer heeft ingezet voor Zeevogels, of een bijdrage heeft geleverd, in welke vorm dan ook. Dit is en blijft voor de club heel belangrijk, in welke situatie dan ook, maar zeker ook in een tijd als deze.

  Wij wensen iedereen een gezond, liefdevol en gelukkig 2021. Hopelijk toch ook gauw weer met veel voetbalplezier en sportiviteit.

  Hou nog even vol allemaal en blijf gezond!

  Met sportieve groeten, mede namens het bestuur,

  Monica van Hemert

  Voorzitter v.v. Zeevogels